3/06/2008

Bazkal ostean


Ze ondo ibiltzen ginen aldapan behera